Hama Kutu Putih Pada Tanaman Pepaya

Putih-putih pada buah pepaya, pada daun dan pada batangnya adalah “hama kutu” ada yang menyebut “kutu kebul”. Serangan hama ini terutama pada tanaman pepaya yang sedang berbuah dengan gejala buah pepaya menjadi berwarna hitam. Apabila terjadi serangan berat, buah akan membusuk dan keriput. Hama kutu putih ini apabila menyerang daun, akan menunjukkan gejala kerdil dan memberi pengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman itu sendiri. Apabila menyerang pada bahagian batang akan menunjukkan gejala kehitam-hitaman pada batang yang terkena, serangan berat akan mengakibatkan buah gugur dan batang membusuk serta dalam waktu tidak begitu lama batang akan mati.

Hama Kutu Putih Pada Tanaman Pepaya

Cara Membasmi Kutu Putih Pada Tanaman Buah Pepaya

Menurut Prof. SRIANI satu kutu ini dalam satu minggu bisa berkembang biak hingga menutupi penuh pada satu daun atau satu buah, sehingga jika ada terdeteksi kutu ini maka harus SEGERA dilakukan tindakan.

Kutu adalah termasuk serangga/insect sehingga penanggulangannya tentunya dengan pestisida golongan insektisida, AKAN TETAPI kutu-kutu ini terlindungi oleh lapisan lilin sehingga penanggulangannya tidak mudah.

Menurut Prof. SRIANI, ahli pepaya dan cabe Indonesia, sebelum dilakukan penyemprotan dengan insektisida kita harus melemahkan lapisan lilin tersebut, bisa menggunakan larutan air detergen. Penyemprotan dengan detergen ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Dengan penyemprotan menggunakan detergen tersebut lilin akan rontok walau tidak seluruhnya.

Setelah disemprot dengan larutan detergen baru dilakukan penyemprotan insektisida kontak. Insektisida untuk kutu kebul ini pilih insektisida kontak supaya cepat mati, membiarkan kutu ini tinggal lama-lama dapat menyebabkan perkembangan kutu yang lebih pesat.

Selain pada tanaman buah pepaya teknik di atas tentunya dapat kita coba lakukan di tanaman lain yang diserang oleh kutu kebul.

Sumber :
Ir. Jamal Khalid – BPTP Aceh